Младежката безработица в Европа

Една все още болна и много нашумяла тема е свързана с младежта не само в България, но и за цяла Европа. Европейските лидери все още се изправят пред въпросите касаещи най-голям брой хора на континента в момента.

Според официални данни от ЕК нивото на младежка безработица за ЕС обхваща хората във възраст между 15-24 г., а по данните става видно и, че голяма част от тях нито работят, нито учат.

Всичко това се проявява в различен аспект в различни зони на континента и за страните членки на ЕС. Водеща с най-добра пазарна икономика остава Германия, а с най-слаби условия за осигуряване работа на младите в Гърция.

Страни от ЕС отделят милиарди евро през изминалите две години, с идеята да субсидират Европейският социален фонд Европейската инвестиционна банка. В резултат се отварят нови програми за подпомагане на младите неработещи в страните от ЕС.

Младежката безработица в Европа – 2

Други страни участнички се включват активно предлагайки нови работни места и наемайки милиони работници. Сред проблемите очертаващи безработицата са и не малкото въпроси свързани с некоректните условия на труд и заплащането на работна ръка в различните страни. Липсата на социална защита и съпътстващите въпроси.

У нас вече действат програми и мерки, според, които се гарантира разпределяне на европейските субсидии за младежка заетост и насърчаване на заетостта при младите хора.

В продължение на дълъг период от време европейските лидери се договориха за всичко необходимо, хората под 25 години да имат право на работа, стаж, да получат добра квалификация само 4 месеца след завършване на образованието и това да осигури трудова заетост. Предвижда се отпуснатите финансови средства да бъдат изразходвани в програмният период от 2014 и до 2020 г.