Младежката безработица в Европа – 2

Други страни участнички се включват активно предлагайки нови работни места и наемайки милиони работници. Сред проблемите очертаващи безработицата са и не малкото въпроси свързани с некоректните условия на труд и заплащането на работна ръка в различните страни. Липсата на социална защита и съпътстващите въпроси.

У нас вече действат програми и мерки, според, които се гарантира разпределяне на европейските субсидии за младежка заетост и насърчаване на заетостта при младите хора.

В продължение на дълъг период от време европейските лидери се договориха за всичко необходимо, хората под 25 години да имат право на работа, стаж, да получат добра квалификация само 4 месеца след завършване на образованието и това да осигури трудова заетост. Предвижда се отпуснатите финансови средства да бъдат изразходвани в програмният период от 2014 и до 2020 г.