Младежката безработица в Европа

Една все още болна и много нашумяла тема е свързана с младежта не само в България, но и за цяла Европа. Европейските лидери все още се изправят пред въпросите касаещи най-голям брой хора на континента в момента.

Според официални данни от ЕК нивото на младежка безработица за ЕС обхваща хората във възраст между 15-24 г., а по данните става видно и, че голяма част от тях нито работят, нито учат.

Всичко това се проявява в различен аспект в различни зони на континента и за страните членки на ЕС. Водеща с най-добра пазарна икономика остава Германия, а с най-слаби условия за осигуряване работа на младите в Гърция.

Страни от ЕС отделят милиарди евро през изминалите две години, с идеята да субсидират Европейският социален фонд Европейската инвестиционна банка. В резултат се отварят нови програми за подпомагане на младите неработещи в страните от ЕС.